logo
Main Page Sitemap

Comprobar premios de la grossa de catalunya
comprobar premios de la grossa de catalunya

para el desarrollo de acciones.
Enllaç Resolución GAH/2899/2017, de 18 de diciembre, por la que se da conformidad al cambio de nombre del municipio de Calonge, que pasa a denominarse Calonge i Sant Antoni.
Enllaç decret 265/2018, d'11 de desembre, pel que pedir de regalo de matrimonio qual es nomena el senyor Marc Ramentol Sintas director general de Professionals de la Salut del Departament de Salut.
Enllaç decret 20/2018, de 2 de juny, de cessament de la senyora Maria Àngels Chacón i Feixas com a directora general d'Indústria del Departament d'Empresa i Coneixement.Enllaç resoluciÓ CLT/3/2019, de 3 de gener, de cessament de la senyora Montserrat Castellà i Espuny com a cap del Gabinet de la Consellera del Departament de Cultura.Enllaç 27 Febrer BOE Orden HFP/186/2018, de 21 de febrero, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación 510 del impuesto sobre las viviendas vacías.Enllaç decret 18/2018, de 2 de juny, de cessament de la senyora Patrícia Gomà i Pons com a secretària de Relacions amb l'Administració de Justícia del Departament de Justícia.Enllaç decret 22/2018, de 2 de juny, pel qual es nomena la senyora Marta Felip i Torres secretària general del Departament d'Empresa i Coneixement.Enllaç 2 Juny BOE Real Decreto 354/2018, de 1 de junio, por el que se nombra Presidente del Gobierno a don Pedro Sánchez Pérez-Castejón.Sentencia 14/2018, de 20 de febrero de 2018.Enllaç 7 Febrer BOE Orden APM/102/2018, de 30 de enero, por la que se establece y se regula la declaración única agraria de 2018.Enllaç resoluciÓ SLT/1132/2018, de 4 de juny, de nomenament de la senyora Mònica Morros i Serra, personal eventual del Departament de Salut, com a cap de l'Oficina de Relacions Institucionals.Enllaç setembre 2018 29 Setembre BOE Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor.Sentencia 55/2018, de 24 de mayo de 2018.
Enllaç resoluciÓ PDA/2809/2018, de 28 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts destinats al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats públics de les administracions públiques locals per a l'any 2019 (ref.
Enllaç dogc resoluciÓ de 21 de juny de 2018, de publicació dels acords del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya sobre la modificació dels articles 39 i 43 del Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes i d'aprovació del Text refós.
Enllaç acord GOV/4/2019, de 8 de gener, pel qual es crea el Programa per a l'impuls i l'elaboració del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement ( [email protected] ).
Te proporcionamos todo lo que buscas, como los últimos resultados, información sobre cómo jugar, su probabilidades, estadísticas, cómo reclamar tus premios y mucho más.Enllaç Acuerdo visa premios macro de 11 de enero de 2018, de la Junta Electoral Central, por el que se ordena la publicación del resumen de los resultados de las elecciones al Parlamento de Cataluña convocadas por Real Decreto 946/2017, de 27 de octubre, y celebradas.Enllaç ordre TSF/125/2018, de 24 de juliol, per la qual es garanteix el servei essencial de transport de viatgers per ferrocarril a Catalunya (serveis de rodalies i regionals) que presta l'empresa Grupo Renfe.87, de 10 d'abril).52, de 28 de febrer).


Sitemap